Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

KOMENDA POWIATOWA POLICJI WOLSZTYNIE 
UL. DWORCOWA 1,  64-200 WOLSZTYN   

 

NIP: 630703410-00322 , REGON: 777-00-01-878

 

e-mail:     komendant.wolsztyn@po.policja.gov.pl 

                     wojciech.adamczyk@po.policja.gov.pl

(oficer prasowy)

 

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji

 

68 347-52-10

Recepcja

 

68 347-52-00

Dyżurny

68 347-52-11

Pomocnik Dyżurnego

68 347-52-13

Fax   

68 347-52-15

Numer alarmowy

112  lub  997

  W Y D Z I A Ł    K R Y M I N A L N Y

Sekretariat

 

68 347-52-70

Naczelnik

68 347-52-71

Z-ca Naczelnika

 

68 347-52-72

Fax

68 347-52-75

   W Y D Z I A Ł    P R E W E N C J I

Sekretariat

 

68 347-52-20

Naczelnik

 

68 347-52-21

Z-ca Naczelnika

 

68 347-52-22

Zespół dzielnicowych

68 347-52-40

68 347-52-42

Zespół ds. Wykroczeń

68 347-52-27

Zespól Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii

68 347-52-38

68 347-52-39

 
W Y D Z I A Ł   R U C H U   D R O G O W E G O

Naczelnik

68 347-52-61

P O Z O S T A Ł E  K O M Ó R K I   O R G A N I Z A C Y J N E

Oficer Prasowy

68 347-52-09

Zespół Prezydialny, Kadr i  Szkolenia 

68 347-53-25

Stanowisko ds. Finansów i OIN

68 347-53-15

Stanowisko ds. Zaopatrzenia 

68 347-53-17

  P O S T E R U N K I   P O L I C J I

Posterunek Policji w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 23,  64-212 Siedlec

 

tel. 68 347-53-40

fax. 68 347-53-45

Posterunek Policji w Przemęcie
ul. Jagiellońska 14,  64-234 Przemęt

tel. 68 347-53-30

fax. 68 347-53-35

   

Metryczka

Data publikacji 29.06.2009
Data modyfikacji 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Adamczyk
do góry