Deklaracja dostępności - koordynator - Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - koordynator

Koordynatorem ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych w KPP w Wolsztynie jest:

Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych asp.sztab. Wojciech Adamczyk

dane kontaktowe: adres e-mail wojciech.adamczyk@po.policja.gov.pl,

tel. 47-77-28-209

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Adamczyk
do góry