Ochrona danych osobowych - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy  Policji w Wolsztynie

 

Kontakt:

ul. Dworcowa 1, 64-200 Wolsztyn

tel. 47 77 282 10

fax 47 77 282 05

w dni robocze: w godzinach 8.00 – 14.00  (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.30) 

 

Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Adres mailowy: iod.wolsztyn@po.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 20.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Adamczyk
do góry