Z Pyrkiem Bezpieczniej - Realizowane programy - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Z Pyrkiem Bezpieczniej

Program został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Podstawowym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego postępowania w domu jak i poza nim.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Program ma charakter długofalowy, którego założeniem jest wieloletnia i ciągła praca z dziećmi odbywającymi naukę szkolną, mająca na celu uzyskanie wymiernych efektów w zakresie ograniczania zjawisk społecznie szkodliwych takich jak: przestępczość, demoralizacja, narkomania, alkoholizm i inne przejawy patologii społecznych.

Uczestnicy programu powinni zdobyć umiejętności oraz nawyki rozpoznawania i przewidywania zagrożeń, uczyć się sposobów ich unikania oraz zapobiegania i pokonywania niebezpieczeństw z nimi związanych.

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
do góry