Rejestr zmian - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Wojciech Adamczyk Wojciech Adamczyk 26.06.2009
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.08.2020 09:34 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
27.07.2020 11:43 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
12.09.2016 10:27 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin KPP w Wolsztynie 2016
Kategoria: Status prawny
02.10.2014 11:41 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 1/2014
Kategoria: Status prawny
02.10.2014 11:40 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
02.10.2014 11:36 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:36 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:33 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 2/2013
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:33 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 1/2011
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:30 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:29 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin KPP w Wolsztynie 2009
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:27 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:26 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:25 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:23 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1041 KGP
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:22 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:21 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:19 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Ustawa o Policji
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:14 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 2/2013
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:13 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 1/2013
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:13 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 1/2011
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:11 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 3/2009
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:11 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 1/2010
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:10 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 4/2009
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:10 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 32/2009
Kategoria: Status prawny
10.03.2014 13:08 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Załącznik: Regulamin zmieniający 2/2009
Kategoria: Status prawny
29.06.2009 11:45 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
29.06.2009 11:36 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
29.06.2009 11:25 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:29 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:27 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:25 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:24 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:23 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:13 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 15:11 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
modyfikacja
Kategoria: Status prawny
26.06.2009 14:29 Wojciech Adamczyk
Oficer prasowy
publikacja
Kategoria: Status prawny
do góry