Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie:

1. Kierownictwo:


►  Komendant Powiatowy Policji,

►  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 

2. Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 

►  Wydział Kryminalny;
 

3. Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 

►  Wydział Prewencji,

►  Wydział Ruchu Drogowego,

►  Stanowisko Samodzielne do spraw Prasowo-Informacyjnych;

 
4. Komórki organizacyjne realizujące zadania służby kryminalnej i prewencyjnej:
   

►  Posterunek Policji w Przemęcie,

►  Posterunek Policji w Siedlcu;
 

5. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie

    organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 

►  Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia,

►  Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki,

►  Zespół Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 29.06.2009
Data modyfikacji : 10.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Adamczyk
do góry