Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 19.01.2019, serwis aktualizowany: 15.01.2019 o godzinie: 15:33

Strona główna

W I T A M Y  N A  S T R O N I E  P O D M I O T O W E J 

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W WOLSZTYNIE

  

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

w WOLSZTYNIE

UL. DWORCOWA 1

64 - 200 WOLSZTYN

 

68 347-52-00

68 347-52-11

 

997

 


 

 

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie, z siedzibą w Wolsztynie przy ul. Dworcowej 1, 64-200 Wolsztyn

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest p. Małgorzata Sobieszczyk, tel. 68 347 53 22, e-mail: iod.wolsztyn@po.policja.gov.pl

do góry