Razem Bezpieczniej - Realizowane programy - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Razem Bezpieczniej

Program “Razem Bezpieczniej” to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest to zatem program pracy zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeństwa.

Program jest zgodny z zaakceptowanymi przez Radę Ministrów „Założeniami do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”, których jednym z priorytetów jest“Budowa zintegrowanej wspólnoty systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy”. W dokumencie tym wskazuje się, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie przestępczości pospolitej.

Na podstawie uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. (M.P. poz. 867) od 2022 r. realizowany jest „Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Metryczka

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Adamczyk KPP Wolsztyn
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Adamczyk
do góry